Wiersz 2

pejzarz


Trudno jest żyć
Życie kolcami jest usłane,
Podobnej najpiękniejszej róży,
W jej pęku losy niepoznane,
A kolec cierpienie wróży.
Nie zawsze dane się uśmiechać,
Nie zawsze dane triumfować.
Lecz trudu nie wolno zaniechać
Choć nie umiemy go pojmować.
Niekiedy chcielibyśmy może
Dokonać tego czy owego
A nie możemy
Pomóż Boże nie pytać
Po co i dlaczego?
Naucz ze wszystkim nam się zgadzać,
Naucz drugiego nam zrozumieć.
Naucz nas kochać,
A nie zdradzać.
Naucz do siebie iść nam umieć.